Apie Citroën

Ekologija ir Citroën

Grįžti atgal

UAB "Igtisos paslaugos" kaip oficialios atstovybės ir koncerno Citroën aplinkos apsaugos vizija – nuolatos mažinti neigiamą įmonės veiklos poveikį aplinkai.

Įmonė prisiima atsakomybę už poveikio pasekmes aplinkai ir atsakingai įsipareigoja vykdyti savo veiklą, atitinkant Lietuvos respublikoje galiojančius aplinkos apsaugos įstatymus ir reikalavimus:
- Efektyvinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, užtikrinančią LST EN ISO 14001 reglamento vykdymą;
- Siekti ir nuolat tobulinti aplinkos apsaugos būklę;
- Apmokyti personalą ir įdiegti sistemą, skatinančią įgyvendinti aplinkos apsaugos tikslus ir uždavinius;
- Ugdyti personalo ir klientų atsakomybę už švarią bei ekologišką aplinką.

UAB „Igtisos paslaugos“ Citroën atstovybės tikslai aplinkosaugoje. Efektyvus energijos panaudojimas. Efektyvus vandens panaudojimas. Nuotekų teršalų ir vandenų mažinimas. Įmonės veiklos, įtakojančios aplinką, stebėjimas. Naujų technologijų, skatinančių aplinkosaugą diegimas.

Ekologinis ženklas Airdream

Kaip atsakingas transporto priemonių gamintojas, Citroën yra Europos lyderis pagal mažiausią automobilių išmetamą CO2 kiekį. 2007 m., pabrėždamas ilgalaikius įsipareigojimus, Citroën koncernas viešai pristate savo ekologinį ženklą Airdream.

Citroën aplinkosauginį įsipareigojimą ir aukštą efektyvumą puikiai iliustruoja Airdream reglamentas. Tai yra lyginamosios analizės vidinis koncerno tikslas, pagal kurį nubrėžti trys esminiai kriterijai. Citroën gaminami automobiliai turi atitikti šiuos standartus:

  1. Automobilio išmetamas CO2 kiekis negali viršyti 140 g/km ribos.
  2. Automobiliai gaminami pagal tarptautinį aplinkosaugos ISO 14001 sertifikatą. Visos gamyklos atitinka griežtus ISO 14001 sertifikavimo standartus (mažiau trukdžių, nuolatinis tobulinimas ir kt.).
  3. 95% automobilio sudedamųjų medžiagų privalo būti perdirbamos. Visi automobilio išmontavimo, skysčių išleidimo, kitų dalių demontavimo procedūros yra atliekamos siekiant perdirbti arba sunaudoti energijos gamybai.

Šiuo metu automobiliai su e-HDi, electric ir Hybrid4 jėgainėmis atitinka šiuos standartus. 2008 ir 2009 metais paskelbtoje "ADEME" (Prancūzijos Aplinkos ir energijos valdymo agentūros) paskelbtoje klasifikacijoje PSA "Peugeot Citroën Group" užėmė pirmąją vietą tarp automobilių gamintojų Europoje, kurių vidutinis išmetamas CO2 kiekis siekė ne daugiau 140 g/km.

Grįžti atgal